Generalforsamling d. 12/4

Hej alle,
Generalforsamling i Kvaglund IF Badminton d. 12/4 kl. 20.00 i Kvaglundhallens cafeteria.
Dagsordenen vil bl.a. bestå af:
1) Bestyrelsens beretning
2) Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse af budget
3) Behandling af indkomne forslag
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor