Generalforsamling d. 4/4

Hej alle,
Så er det igen tid til en ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen holdes d. 4/4 kl. 19.30 i Kvaglundhallens cafeteria.
På dagsordenen vil der bl.a. være fremlæggelse af både regnskab og budget.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde inden d. 1/4.
mvh
KIF Badminton